COLABA STP, MUMBAI

Omfattande tertiärbehandling med DynaDisc®-mikrofilter vid Colaba STP bidrar till en förbättrad miljö och garanterar färskvattenförsörjningen till medborgarna i Mumbai.

Colaba ligger vid den yttersta spetsen av Mumbai och är en av de sju öar som brukade utgöra den gamla staden Mumbai. Colaba-regionen är uppskattad av turister för golfklubben vid havet, stränderna och de offentliga parkerna. Under de senaste åren har Colaba avloppverk genomgått en omfattande modernisering och uppgradering. Den senaste uppgraderingen är tertiärbehandlingen med DynaDisc®-mikrofilter. Mikrofiltren avskiljer resterande suspenderade fasta ämnen som innehåller näringsämnen, såsom fosfat och kväve, såväl som biologiskt syreförbrukande material.

Det uppgraderade verket, som startades upp i mitten av 2019, möter nu de nya högre utsläppskraven samtidigt som energianvändningen minimerats och därmed bidrar till en förbättrad miljö. Mikrofiltreringsprocessen från Nordic Water ansåg man vara den bästa kompatibla lösningen.

Simrishamn, framtidens kommunala reningsverk

Avancerad vattenrening för reducering av läkemedel och mikropartiklar

Avloppsverket Stengården i Simrishamn, är det första fullskaliga avloppsverket i sitt slag efter utbyggnad av ytterligare avancerade reningssteg, som inkluderar DynaDisc, DynaSand, DynaSand Carbon och ozonering. De avancerade processerna är utformade för borttagning av läkemedelsrester och mikroföroreningar som ett första steg att kunna återanvända avloppsvatten i regionen som periodvis kämpar med torka.

Hommelvik

Advanced primary filtration in Hommelvik

Hommelvik is a small village close to the Atlantic coastline, about 25 km east of Trondheim, in the central part of Norway. The new municipal wastewater treatment plant, Hommelvik RA, was built in a new location with higher effluent requirements, reduced energy usage and stringent environmental concerns in mind. Based on these requirements, the primary filtration process from Nordic Water was found to be the most compatible solution.

Thames Water

Ökad slamhantering och effektiv luktkontroll med Zickert™-skrapor

När Englands största tjänsteleverantör inom vatten och avlopp – Thames Water – ville effektivisera slamhanteringen och få bättre luftkontroll valde man att satsa på Zickert-botten- och ytslamskrapa. Projektet berör sammanlagt 53 sedimenteringsbassänger i Becktons, Crossness och Mogdens reningsverk.

Sundet

Lyckad fosforreduktion med DynaSand-filter

Sundet avloppsreningsverk, utanför Växjö i södra Sverige, stod inför utmaningen att klara kravet på mindre än 0,2 mg fosfor per liter utsläppt vatten. För att klara kravet installerades tio DynaSand-filter i varje avrinningsområde. Fosforreduktionen är nu 89 %, varav 5-10 % avlägsnas i filtren. Kravet klarades med marginal och ofta är den utgående fosformängden mindre än 0,1 mg/l.

Ryaverket

Ryaverket avloppsreningsverk – en av världens största installationer av Meva Monoscreen

Allt avloppsvatten i Sveriges näst största stad Göteborg renas i Ryaverket vid Göta älvs mynningen. Anläggningen har en av världens största installationer av Meva Monoscreen.

Lanarkshire

Ökad utvinning och minskade driftskostnader med Zickert™.

Den första skotska installation av Nordic Waters innovativa Zickert-teknik ökar den primära slamutvinning och ger lägre driftskostnader på Lanarkshires avloppsreningsverk.

Ivanovo

Innovativ bottenslamskrapa i Ivanovo

I Ivanovo, Ryssland, har en helt ny konstruktion av roterande bottenslamskrapa varit i drift sedan oktober 2012. Designen har fungerat mycket väl med endast mindre efterjusteringar.

Himmerfjärden

DynaDisc-installation löste akut behov av minskade utsläpp.

Reningsverket Himmerfjärdsverket söder om Stockholm genomgår en renovering och beräknas vara klart 2018. Innan dess behövde verket dock hitta en snabb lösning för att klara av de nya, strängare kraven som redan trätt i kraft.

Findus

DynaDisc-filter hjälpte till att rädda både skörd och miljö

Sommaren 2012 var katastrofen nära i Findus livsmedelsbearbetningsanläggning i Bjuv, i södra Sverige. Tack vare ett snabbt agerande och våra DynaDisc-filter kunde den avstyras och ärtälskare runt om i Sverige kunde andas ut.