Shell

Paketet för sidoströmsfiltrering av kylvatten för Ethylene Cracker Komplex SHELL Singapore.

Paketet för sidoströmsfiltrering av kylvatten bestående av Dynasand interna filter. Tvättvattnet från DynaSand-filter behandlas av Lamella-lamellpaket och Zickert-bottenslamskrapor. Hela installationen är byggd i betongbassänger.

Findus

DynaDisc-filter hjälpte till att rädda både skörd och miljö

Sommaren 2012 var katastrofen nära i Findus livsmedelsbearbetningsanläggning i Bjuv, i södra Sverige. Tack vare ett snabbt agerande och våra DynaDisc-filter kunde den avstyras och ärtälskare runt om i Sverige kunde andas ut.

Braviken

Nordic Water hjälper Bravikens Pappersbruk uppfylla stränga miljökrav

Holmen Paper Braviken AB tillverkar tidningspapper, färgat tidningspapper, journalpapper och katalogpapper från granmassaved och returpapper. Företaget har en strikt miljöpolicy och rengöringsprocessen är A-klassad av Livsmedelsverket.