Nordic Water hjälper Bravikens Pappersbruk uppfylla stränga miljökrav

Holmen Paper Braviken AB tillverkar tidningspapper, färgat tidningspapper, journalpapper och katalogpapper från granmassaved och returpapper. Företaget har en strikt miljöpolicy och rengöringsprocessen är A-klassad av Livsmedelsverket.

Braviken kundcase

Utmaningen
Holmen Papers anläggning producerar 750 000 ton papper per år. Processen för att producera ett ton papper kräver 15 m³ vatten. Det innebär att 11 250 000 m³ vatten måste behandlas årligen.

Utöver detta producerar anläggningen även dricksvatten för hela personalen, samt renar sitt eget avloppsvatten. Ytterligare en utmaning var anläggningens krav på process- och utrymmeseffektivitet.

Lösningen
I det inkommande råvattnet förekommer både ål och fisk. För att avlägsna dessa valde man våra Meva Rotoscreen-galler med en spaltvidd på 5 millimeter.

Meva Rotoscreen-galler används också för att separera fiber från avloppsvattnet efter pappersprocessen.

Det finns också ett Meva-filter på brukets eget avloppsreningsverk. Vattnet som släpps ut har låga värden fosfor, kväve och COD.

Varje timma filtreras dessutom 400 m³ råvattnet genom tolv DynaSand-filter, innan det kan användas i papperstillverkningen. Polyaluminiumklorid används som flockningsmedel. 10 procent av det renade vattnet används för dricksvatten. Detta vatten filtreras först genom DynaSand-filter och sedan genom två DynaSand Kolfilter.

Resultaten
Tabellen nedan visar värdena för inkommande råvatten från källan Motala Ström i Norrköping. Diagrammet innehåller även data för processvattnet samt för dricksvattnet i pappersanläggningen.

Teknisk data

Inkommande råvatten
pH: 8,0
Turbiditet: 4,8 FNU
Färg: 30 mg/I Pt

Processvatten efter DynaSand
Turbiditet: 0,4 NTU
Dricksvatten efter DynaSand Carbon
Turbiditet: 0,1 FNU
Färg: <5 mg / I Pt Aluminium: 0.04mg / l COD-Mn: 2,5 mg / l Järn, Fe: <0,05 mg / l Mangan, Mn: <0,05 mg / l

Relaterade produkter