DynaCloth erbjuder överlägsna filtreringsprestanda för vatten, avloppsvatten och återanvändning av vatten.  Den unika konstruktionen säkerställer effektiv och pålitlig filtrering.

DynaCloth avlägsnar effektivt suspenderat material partiklar (SS), Fosfor (P) osv, genom en kombination av  yt- och djupfiltrering. Filtren producerar ett slutligt utloppsvatten av hög kvalitet, typiskt < 10 mg/l SS.

Ett brett sortiment av modeller är tillgängliga för att möta våra kunders behov.

Tillgänglig i fyra diskstorlekar:

 1. 700
 2. 1000, upp till 8 diskar
 3. 2100 , upp till 32 diskar
 4. 3000, upp till  24 diskar, endast betong

DynaCloth fördelarr

 • Effektivt avlägsnande av suspenderat material partiklar (SS), Fosfor(P) osv. genom en kombination av yt- och djupfiltrering.
 • Producerar ett slutligt utloppsvatten av hög kvalitet, typiskt < 10 mg/l SS.
 • Ett brett utbud av modeller är tillgängliga för att uppfylla alla kunders behov.
 • Fiberduken är väldigt lätt att inspektera och byta ut.
 • Mer än 10 års forskning och utveckling av fiberdukens tyg säkerställer effektiv och pålitlig filtrering.
 • Stabil och kontinuerlig drift genom rengöringen av fiberduken med en specialiserad rengöringsanordning och automatiskt självrengörande munstycken.
 • En kontinuerlig filtreringsprocess minskar behovet av väntande enheter.
 • Kompakt konstruktion – litet footprint.
 • Gravimetriskt flöde genom filtret.
 • Lågt tryckfall (50–250 mm).
 • Låga spolvattenförluster, vanligtvis 1–3 %.

DynaCloth applikationer

 • Slutpolering av avloppsvatten, avlägsnande av suspenderat material.
 • Industriell filtrering för återanvändning av vatten.
 • Förbehandling av ytvatten och reduktion av alger.
 • Industriellt filtreringsvatten, jordbruk, kylvatten för kraftstationer och stålverk.
 • Förbehandling för avancerade processer (aktivt kol, jonisatorer, ozon, UV) samt omvänd osmos och nanofiltrering.
 • Primär filtrering samt förbehandling av avloppsvatten.
 • Dagvattentillämpningar.
 • Fosforreduktion med eller utan kemisk fällning eller flockning.
 • P-borttagning med ett eller två steg.

Downloads