Välkänd teknologi med de senaste innovationerna

DynaSand™ är ett världsledande kontinuerligt sandfilter som utvecklades på Axel Johnsoninstitutet i Sverige i slutet av 1970-talet. DynaSand används för att rena och producera vatten för dricksvatten, processvatten inom industrin, rening för återanvändning av vatten samt för rening av avloppsvatten innan vattnet leds till recipient. Med tiotusentals filter installerade runt om i världen för kommunalt och industriellt bruk har vi den erfarenhet och utrustning som krävs för att överträffa dina förväntningar.

Produktinformation

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR

Sortimentet av DynaSand-filter är under ständig utveckling och omfattar det senaste inom utvecklingen av sandfilter, såsom material som är ytterst motståndskraftiga mot de nötningar som uppstår av sand som är i ständig rörelse vid normal drift. De avancerade materialen innebär minskat underhåll och förlänger utrustningens livslängd. Dessutom kan du optimera sandens rengöringshastighet (förhållandet sand/vatten) med hjälp av två justerbara skibord med en speciellt utformad tvättbox, vilket minimerar förlusten vid backspolning.

OAVBRUTEN DRIFT

Den oavbrutna driften ger flera fördelar jämfört med konventionella backspolande sandfilter. I konventionella sandfilter samlas partiklar i sandbädden med ökande tryckfall som resultat, tills sanden slutligen måste renas genom backspolning innan reningen kan fortsätta. Tiden mellan backspolningarna kan vara väldigt kort, vilket minskar den effektiva driftstiden. Det var inte förrän den kontinuerliga sandfiltertekniken hos DynaSand utvecklades som du kunde få en optimal lösning till behovet av en kontinuerlig vatten- och avloppsreningsprocess som samtidigt levererar en konstant kvalitet på filtratet även vid hög ytbelastning.

STYRKOR</3>
DynaSand förbättrar processen
• inget första filtrat – alltid rent filtrat av hög kvalitet
• inga stötbelastningar på tvättvattenbehandlingen
• klarar höga halter suspenderade partiklar utan krav på förbehandling
• lågt tryckfall
• låg energiförbrukning
• låga kostnader för övervakning och underhåll
• behöver aldrig stoppas för backspolning
• litet utrymmesbehov

DynaSand förenklar systemet
• inget behov av backspolpumpar
• inget magasin för spolvatten
• inga uppsamlingsbassänger för använt spolvatten
• inget behov av automatiska ventiler för backspolning
• inga blåsmaskiner för spolluft
• inga munstycken med igensättningsrisk i filtren
• bara ett filtermedia
• systemet är enkelt att konstruera och att underhålla
• enkel utbyggnad för biologisk rening

Exempel på industriella tillämpningar
• metallbearbetning
• återvinning av tvättvatten
• processvatten
• sidoströmsfiltrering av kylvatten
• glödskalsrester
• kemiska processer
• idealisk som förbehandling i stället för gravitationsfilter

Relaterade produkter