Komplett förbehandlingssteg i rostfritt stål

Meva kombienhet MCU kan du använda för mekanisk förbehandling av kommunala och industriella avlopp. Samtliga behandlingssteg är integrerade och utförs i samma stålbehållare. Du kan få Meva MCU levererad i storlekar mellan 10 l/s och 300 l/s. Kombienheten består av de välkända och beprövade Meva-produkterna Meva Rotoscreen, Meva Monoscreen och skruvtvättpress SWP.

Produktinformation

SÅ FUNGERAR DET
Avloppsvattnet, som du kan tillföra via självfall eller pumpning, leds till ett fingaller och renas från fasta partiklar. I skruvtvättpressen blir rensgodset urtvättat, avvattnat och komprimerat. Det urtvättade och avvattnade rensgodset leds via rörsystem alternativt mottrycksskruv CPS till en container. Sandavskiljning sker i det efterföljande sandfånget som kan förses med luftning och ytskrapa för fettavskiljning. Sanden matas ut med hjälp av skruvtransportörer, där även avvattning sker. Om du vill eller behöver tvätta sanden, kan enheten kompletteras med sandtvätt. Kombienheten kan du använda vid installation för både utom- som inomhusmiljö.

Huvudsakliga användningsområden och fördelar
• Rensavskiljning
• Tvättning och avvattning
• Sandavskiljning
• Fettavskiljning
• Flöden från 10 l/s till 300 l/s
• Hög ytfinish säkerställer lång livslängd

Downloads

Relaterade produkter