Oöverträffad avskiljning i rostfritt stål

Meva Monoscreen är ett patenterat självrensande fingaller för vattenrening med mycket höga krav på graden av separering. Det har konstruerats för att förbättra avskiljningen i gallrets bottensteg – en svaghet hos andra galler. Med Meva Monoscreen får du bibehållen spaltvidd över hela silytan. Gallret kan köras med näst intill heltäckande rensmatta över hela silytan och kan som enda galler på marknaden säkerställa en spaltvidd ner till 0,5 millimeter över hela gallerytan, även under drift.

Produktinformation

SÅ FUNGERAR DET
Meva Monoscreens unika patenterade konstruktion ger dig många fördelar, speciellt under vattenytan och framför allt vid bottensteget.

Meva Monoscreen har ett rörelsemönster där den angivna spaltvidden bibehålls under hela arbetscykeln. Den progressiva rörelsen gör att endast en liten del av rensmattan transporteras upp vid varje gallercykel. Detta minimerar den ”rusning” av vatten som annars kan uppstå genom gallret efter en normal gallercykel. Risken för blockering på grund av sand, sten och liknande elimineras genom att de rörliga delarna aldrig öppnar ett större mellanrum mellan stavarna än den angivna spaltvidden.

Du kan köra Meva Monoscreen med mycket korta pulser och den måste inte utföra en hel arbetscykel till sitt hemmaläge. Tack vare det här arbetssättet kan den avskiljningsförhöjande rensgodsmattan göras helt täckande, vilket leder till en oöverträffad avskiljning på upp till 50 % högre än hos andra konstruktioner.

Huvudsakliga användningsområden och fördelar
• Patenterat fingaller med spaltvidd 0,5-6 mm
• Exakt spaltvidd under hela driftcykeln
• Heltäckande rensmatta
• Hög flödeskapacitet
• Få rörliga delar
• Helt inkapslad
• Marknadens bästa avskiljningsförmåga
• Hög ytfinish säkerställer en lång livslängd

Downloads

Relaterade produkter