Eftersom det blivit allt vanligare att använda fingaller har mängden rensgods som separerats från avloppsvatten ständigt ökat. Det har i sin tur lett till större luktproblem och ökade kostnader för bortskaffande.

Användning av Meva SWP för att tvätta ur fekalt innehåll och minska volymen rensgods ger stora fördelar för miljön och ekonomin. Meva SWP fungerar utmärkt både i stora och små reningsverk. Det är en kompakt, kostnadseffektiv och robust enhet med beprövad funktion tack vare sin enkla och funktionella konstruktion.

Meva SWP möjliggör både retur av urtvättade organiska ämnen till behandlingsprocessen samt en ökad TS-halt i rensgodset. Mevas skruvtvättpress i kombination med Mevas påtryckande mottrycksskruv utgör tillsammans en slutprodukt som är optimal för förbränning.

Kombinerad med Mevas fingaller får man en optimal enhet för rensgods. Meva SWP kan även användas direkt efter grovgaller, silar eller transportutrustning som t.ex. spiral- eller bandtransportörer.
Meva SWP är konstruerad med dubbla tråg, vilket gör den mycket vridstyv. Detta är mycket viktigt vid tung hantering där rensgodset har en hög TS-halt. Den stora vridstyvheten gör det också möjligt att leverera SWP med stora inloppsöppningar. Dessutom gör de dubbla trågen att innerröret kan göras helt perforerat och därigenom tillåta maximal avvattning.  Ett kraftigt axiallager och en snäckväxel tar upp krafterna från pressen. Pressområdet är lätt tillgängligt genom en lucka.

Downloads