Mevas spiralpress XP är en förstärkt X-transportör med ett avvattningshuvud i avlastningsänden. Den här kombinationen erbjuder transport och avvattning i en kompakt och prisvärd enhet som kan hantera mycket varierande flödesvolymer och -typer.

Våta ämnen transporteras av en axellös enkellagrad spiral in i pressområdet. Den tunnformade korgen av wedge wire är mycket stark och optimal för avvattning. Pressområdet är utrustat med munstycken som tvättar wedge wire-korgen och håller den ren. Spiralen och korgen slutar några decimeter från utloppet så att en plugg av ämnen kan formas mot de trycksatta utloppsdörrarna.
Genom att använda Mevas XP-enhet kan du uppnå en avvattning på 35 %, vilket leder till lägre transportkostnader och kräver mindre lagringsutrymmen.

Downloads