• Inget behov av slamgrop i tanken
• Minskade kostnader för tankkonstruktion
• Låg energiförbrukning
• Inga rörliga delar

Sifon Z6600 är ett system för kontinuerligt avlägsnande av bottenslam i rektangulära sedimenteringstankar. Systemet består av ett antal rör placerade vertikalt längs tankens bredd. Med hjälp av häverteffekten sugs slammet upp genom rören till ett gemensamt slamtråg. Sifon Z6600 skall helst kombineras med bottenskrapan Z2000 för ett effektivt avlägsnande av slam.