Den lättanpassade ytslamskrapan

Ytslamskrapan Z3900 är konstruerad för att effektivt avlägsna ytslam utan att ta med onödigt transportvatten. Du kan använda den i de flesta applikationer där ytslam förekommer, såväl hos kommunala reningsverk som i industriella processer. Den anpassas lätt för bassänger utrustade för flotation eller med lameller.

Produktinformation

SÅ FUNGERAR DET

Z3900 är enkel att installera, driftsäker och har få rörliga delar. Skrapbladet drar av hela bassängens yta och för bort slammet till en utloppsränna eller ett skrapbord.

Z3900 kännetecknas av den stegvisa rörelsen. Drivstången arbetar fram och tillbaka. Skrapbladet är fäst vid en släde som etappvis förs fram av drivstången. Släden växlar riktningen för rörelsen i ändlägena. Det gör att du kan använda flera slädar med skrapblad i en och samma bassäng. Skrapbladen kan då samarbeta med varandra. Vid återgång vinklas skrapbladet upp så att det löper fritt från slammet.

Huvudsakliga användningsområden och fördelar
• Enkel installation
• Minimal mängd transportvatten
• Få rörliga delar
• Driftsäker
• Passar de flesta slamtyper
• Skrapbladet drar av hela bassängens yta

Downloads

Relaterade produkter