Primärrening

Våra produkter för primärrening kan i många fall ersätta sedimentering. Det innebär att du sparar både utrymme och pengar tack vare att du slipper bygga en sedimenteringsbassäng. Produkterna passar reningsverk och industrier och tack vare sina effektiva filter får du samma, och i vissa fall bättre, resultat än vid sedimentering.

Relaterade produkter