Nordic Water Service

1

Pålitlig Utrustning

Våra produkter återfinns i många olika miljöer där varje miljö ger en unik utmaning för våra produkter att fungera optimalt. Genom att vara en del av vårt serviceprogram så kan ni säkerställa att just er utrustning är intrimmad att passa era förutsättningar, vilket skapar ett pålitligt och robust system.

2

Experter

Våra serviceingenjörer är experter på våra produkter. Ni kan vara helt säkra på att ni får bästa tillgängliga expertkompetens och service.

3

Ekonomiskt

Genom att säkerställa optimal drift så säkerställer ni också att slitaget på utrustningen hålls till ett minimum med bästa möjliga resultat.

Kontakta oss för service och reservdelar

  Vad behöver du?

  Serviceoch/ellerReservdelaroch/ellerClaims

  Vilka produkter har du?

  DynaSandDynaDiscLamellaZickertMEVASobyeDynaDrumDynaAir

  Din kontaktinformation

  Kontakt

  Nordic Water Products AB
  Mariestad, Sweden
  Hantverkargatan 15
  542 31 Mariestad

  För Serviceärenden kontakta:
  Nordic Water Service Tele: 010 141 44 60
  E-mail: nordicwater.serviceSE@sulzer.com