DynaSand - Nordic Water

Nordic Water logo
search

DynaSand

Välkänd teknologi med de senaste innovationerna

DynaSand är ett världsledande kontinuerligt sandfilter som utvecklades på Axel Johnsoninstitutet i Sverige i slutet av 1970-talet. DynaSand används för att rena och producera vatten för dricksvatten, processvatten inom industrin, rening för återanvändning av vatten samt för rening av avloppsvatten innan vattnet leds till recipient. Med tiotusentals filter installerade runt om i världen för kommunalt och industriellt bruk har vi den erfarenhet och utrustning som krävs för att överträffa dina förväntningar.

Produktinformation

Arrow Icon

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
Sortimentet av DynaSand-filter är under ständig utveckling och omfattar det senaste inom utvecklingen av sandfilter, såsom material som är ytterst motståndskraftiga mot de nötningar som uppstår av sand som är i ständig rörelse vid normal drift. De avancerade materialen innebär minskat underhåll och förlänger utrustningens livslängd. Dessutom kan du optimera sandens rengöringshastighet (förhållandet sand/vatten) med hjälp av två justerbara skibord med en speciellt utformad tvättbox, vilket minimerar förlusten vid backspolning.

OAVBRUTEN DRIFT
Den oavbrutna driften ger flera fördelar jämfört med konventionella backspolande sandfilter. I konventionella sandfilter samlas partiklar i sandbädden med ökande tryckfall som resultat, tills sanden slutligen måste renas genom backspolning innan reningen kan fortsätta. Tiden mellan backspolningarna kan vara väldigt kort, vilket minskar den effektiva driftstiden. Det var inte förrän den kontinuerliga sandfiltertekniken hos DynaSand utvecklades som du kunde få en optimal lösning till behovet av en kontinuerlig vatten- och avloppsreningsprocess som samtidigt levererar en konstant kvalitet på filtratet även vid hög ytbelastning.

STYRKOR

DynaSand förbättrar processen

 • inget första filtrat – alltid rent filtrat av hög kvalitet

 • inga stötbelastningar på tvättvattenbehandlingen

 • klarar höga halter suspenderade partiklar utan krav på förbehandling

 • lågt tryckfall

 • låg energiförbrukning

 • låga kostnader för övervakning och underhåll

 • behöver aldrig stoppas för backspolning

 • litet utrymmesbehov

DynaSand förenklar systemet

 • inget behov av backspolpumpar

 • inget magasin för spolvatten

 • inga uppsamlingsbassänger för använt spolvatten

 • inget behov av automatiska ventiler för backspolning

 • inga blåsmaskiner för spolluft

 • inga munstycken med igensättningsrisk i filtren

 • bara ett filtermedia

 • systemet är enkelt att konstruera och att underhålla

 • enkel utbyggnad för biologisk rening

Exempel på industriella tillämpningar

 • metallbearbetning

 • återvinning av tvättvatten

 • processvatten

 • sidoströmsfiltrering av kylvatten

 • glödskalsrester

 • kemiska processer

 • idealisk som förbehandling i stället för gravitationsfilter

SÅ FUNGERAR DET
Det inkommande vattnet leds ner till inloppsfördelaren i filtrets nedre del. Suspenderade partiklar filtreras bort när vattnet strömmar uppåt genom filterbädden. Det filtrerade vattnet leds till utloppsledningen via skibordet i filtrets övre del. En mammutpump i centrum av filtret drar med hjälp av tryckluft upp filtersanden från botten och upp i sandtvätten där partiklarna avskiljs från sanden. Sandbädden är i kontinuerlig rörelse nedåt. En liten del av filtratet leds genom sandtvätten och används för tvättning av sand och leds bort som tvättvatten. Den rena sanden faller ner på filterbädden och används igen. Du startar och justerar respektive filter via pneumatikskåpet som följer med vid installationen.

TVÅ VARIANTER – EN METOD
Oavsett hur stor eller liten din anläggning är så kan vi anpassa DynaSand efter dina förutsättningar. För mindre anläggningar används vanligtvis fristående DynaSand-filter medan vi ofta använder betonginstallation vid större verk.

FRISTÅENDE FILTER
Väljer du fristående DynaSand-filter får du en enhet bestående av en cylindrisk tank med en konformad botten och interna filterdelar. Filtret har flänsade anslutningar för inlopp, filtrat och tvättvatten. Din filteranläggning kan bestå av ett eller flera filter beroende på vilken kapacitet du önskar. Väljer du flera filter sammankopplas de med ett rörsystem som fördelar det inkommande vattnet och leder ut filtratet samt tvättvattnet.

Betonginstallation
Om du vill ha en anläggningar med hög kapacit byggs de vanligtvis med filtermoduler monterade i betongbassänger. Filtercellerna (som var och en består av flera filtermoduler) innehåller bottenkoner i rostfritt stål eller FRP, interna filterdelar och har en gemensam sandbädd. Din anläggning kan konstrueras för en i stort sett obegränsad filterarea vilket gör att DynaSand kan användas i både små och stora verk med mycket olika kapaciteter.

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon