Zickert Z2000 - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Zickert Z2000

Den anpassningsbara bottenslamskrapan

Bottenslamskrapan Z2000 är konstruerad för att ge dig en kontinuerlig slamtransport och den fungerar utmärkt i alla sedimenteringsprocesser, även i sandfång. Z2000 kan anpassas för de mest skiftande behov eftersom den inte är beroende av var driften placeras och du kan välja mellan hydrauldrift eller elmotordrift. Z2000 verkar dessutom som förtjockare.

Produktinformation

Arrow Icon

SÅ FUNGERAR DET

Z2000 bygger på en fram- och tillbakagående rörels hos de hydrodynamiskt utformade profilerna. Profilernas konkava sida för sedimenten fram mot slamfickan medan deras spetsiga del kilar tillbaka under slamtäcket vid returrörelsen.

Profilens form är resultatet av ingående forskning. Experiment i provbassänger har visat att den konkava formen är den optimala lösningen för varierande slamtyper, olika skraphastigheter och bästa förtjockningseffekt.

Huvudsakliga användningsområden och fördelar

  • Få rörliga delar

  • Litet underhåll

  • Kontinuerlig slamuttömning

  • Stör ej sedimenteringen

  • Driftsäker

  • Lätt att anpassa till befintliga bassänger

  • Verkar som förtjockare

  • Skrapar hela botten

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon