Sidoströmsfiltrering - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Sidoströmsfiltrering

Många industrier har behov av kylvatten för sina produktionsprocesser. Ofta är det kostnadseffektivt att använda vatten som värmebärare och kyla av det i exempelvis kyltorn. I kylvattnet bildas lätt partiklar som måste avskiljas ur recirkulationskretsen. För att slippa behandla hela recirkulationsflödet behandlas oftast endast cirka 2-3 % av det, en så kallad sidoström. På större industrier kan det här till synes låga flöde vara på flera tusen m3/h.

Process D

Arrow Icon

Hög kapacitet och låg spolvattenförlusten
I sidoströmsflöden kan du också utnyttja DynaSand-filtrets kontinuerliga tvättningsprocess och enkelhet. Halterna av partiklar kan vara ganska höga, precis som vattenflödena. För att minimera antalet filter dimensioneras ofta de här anläggningarna med belastningar uppåt 15-18m/h. Med konventionellt backspolade filter är såna belastningar otänkbara och har gett mycket höga spolvattenförluster. För att minska den totala spolvattenmängden ytterligare används ofta våra lamellseparatorer för att sluta recirkulationen ytterligare. Spolvattenförlusten ur systemet uppgår då endast till cirka 0,01 % av det totala recirkulationsflödet, små slamvolymer som sedan kan behandlas på plats via centrifug eller likande. Den totala investerings- och driftskostnaden blir betydligt lägre med Nordic Waters Process för rening av sidoströmsrening av kylvattenrecirkulation.

Inkommande värdenUtgående värden
SS: 30-70 mg/lSS: 5-10 mg/l
Oil: < 50 mg/lOil: < 5 mg/l

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon