Lamellaseparator LS - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Lamellaseparator LS

Optimal sedimentering på liten yta

Lamella-lamellseparator utvecklades av Axel Johnsoninstitutet i Sverige under 1970-talet och har blivit världsledande inom lamelltekniken. Lamellseparatorn är utformad för att maximera sedimenteringen på minsta möjliga yta. Lamellas popularitet beror på flera faktorer; en av de viktigaste är den välbeprövade konstruktionen som bidrar till den utmärkta tillförlitlighet och driftsäkerhet som kännetecknar Lamella.

Produktinformation

Arrow Icon

HÖG KAPACITET PÅ EN LITEN BYGGNATIONSYTA
Lamella kan minska ditt platsbehov till så lite som 10 % mot en traditionell sedimenteringsbassäng. Det gör den idealisk för utbyggnad av kapaciteten hos redan existerande vattenreningsanläggningar eller när ytan är dyr eller begränsad.

LS – Lamellseparator
Du kan få LS-modellen i ett antal standardstorlekar. Den består av en fristående Lamella-separator med konisk slamficka och slammet avlägsnas i botten med hjälp av vattentrycket genom att öppna en ventil. Du kan bland annat välja till flockningstank med en snabbmixer och omrörare samt en roterande slamskrapa i slamfickan.

Alla fristående modeller, LS och LT, kan utrustas med en eller flera flockningstankar med omrörare och snabbmixer som tillval för att påskynda flockningen och sedimenteringen.

FUNKTIONELL KONSTRUKTION
Lamella-lamellseparatorer ger dig utmärkta separations- och reningsprestanda i en rad olika tillämpningar, som till exempel:

Kommunala vatten- och avloppsreningsverk

 • Förbehandling

 • Tvättvattenbehandling/rening

 • Primär och sekundär sedimentering

 • Slutpolering

 • Slamförtjockning

Industriella tillämpningar

 • Processvatten inom industrin

 • Kemisk industri – rening och förtjockning

 • Pappers- och massaindustri

 • Järn- och stålindustri, reducering av glödskalsrester

 • Metallbearbetning – vid rengöring av metallytor

 • Avloppsvatten med metallhydroxidrester

 • Rening av vatten från filtreringsprocesser

 • Biologisk avloppsvattenrening

 • Recirkulation av vatten i grönsaksindustrin

 • Behandling av skrubbervatten

Fristående enheter:

 • Rostfritt stål: upp till 165 m2 sedimenteringsarea

 • Glasfiber: upp till 100 m2 sedimenteringsarea

Lamella-lamellpaket för installation i bassänger:

 • Rostfritt stål eller glasfiber för alla tänkbara flöden

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon