DynaSand eVo - Nordic Water

Nordic Water logo
search

DynaSand eVo

Rena grundvatten på liten yta med låg energiförbrukning

DynaSand eVo är en vidareutveckling av DynaSand-filtertekniken och är särskilt lämplig när du ska rena vatten med låg turbiditet, till exempel grundvattenverk och kolfilteranläggningar. Filtersanden tvättas med hjälp vatten från ett närliggande filter eller som tillförs via en ledning. Till skillnad från kontinuerlig kontaktfiltrering produceras inget vatten under tvättning av sanden och likt konventionellt backspolande filter är sandbädden stillastående vid filtrering. Du kan kombinera DynaSand eVo med kontaktfiltrering och det är alltid möjligt att ställa om till kontinuerlig filtrering vid behov.

Produktinformation

Arrow Icon

Det här gör DynaSand eVo optimal att använda för grundvattenrening och råvatten med låg turbiditet och färg.

Fördelar:

 • Inget första filtrat

 • Minskad tvättvattenmängd

 • Lägre turbiditet

 • Lägre luftåtgång

 • Lägre energiförbrukning.

 • Eventuella turb-spikar efter tvättning undviks

 • Tvättning av sanden görs med rent vatten och tillförs ej partiklar under tvättning

 • Inget stopp för backspolning

 • Hög tillförlitlighet och lågt behov av övervakning och underhåll

 • Litet utrymmesbehov

 • Inga pumpar för backspolning

 • Inget magasin för spolvatten

 • Ingen uppsamlingstank för tvättvatten

 • Inga blåsmaskiner för spolluft

 • Inga flockningstankar

 • Ett filtermedia

 • Lätt att bygga om befintliga vattenverk oavsett befintlig process men har visat sig vara lika effektivt även i andra tillämpningar såsom vid avloppsvattenrening, t.ex. slutpolering

BESKRIVNING
Det inkommande vattnet leds ner till inloppsfördelaren i filtrets nedre del. Suspenderade partiklar filtreras bort när vattnet strömmar uppåt genom filterbädden. Det filtrerade vattnet leds till utloppsledningen via skibordet i filtrets övre del. En mammutpump i centrum av filtret drar med hjälp av tryckluft upp filtersanden från botten och upp i sandtvätten där partiklarna avskiljs från sanden. Sandbädden är i rörelse nedåt under tvättning. En ventil på tvättvattenledningen öppnar under tvättning och en liten del av filtratet leds genom sandtvätten och används för tvättning av sand. Därefter leds det bort som tvättvatten. Den rena sanden faller ner på filterbädden och används igen. Du startar och justerar respektive mammutpump via pneumatikskåpet som följer med vid installationen.

Tack vare intermittent drift av sandtvättningen minskar du betydligt på tvättvattenmängden. Det åstadkoms med en tvättvattenventil och en magnetventil i pneumatikskåpet för start och stopp av sandpumpningen. När pumpen körs i cykler minskar du även energiförbrukningen avsevärt på grund av minskad luftförbrukning. Genom att sandbädden är stillastående under filtrering får du även en högre reningsgrad.

TVÅ VARIANTER – EN METOD
Oavsett hur stor eller liten din anläggning är så kan vi anpassa DynaSand efter dina förutsättningar. För mindre anläggningar används vanligtvis fristående DynaSand-filter medan vi ofta använder betonginstallation vid större verk.

FRISTÅENDE FILTER
Väljer du fristående DynaSand-filter får du en enhet bestående av en cylindrisk tank med en konformad botten och interna filterdelar. Filtret har flänsade anslutningar för inlopp, filtrat och tvättvatten. Din filteranläggning kan bestå av ett eller flera filter beroende på vilken kapaciteten du önskar. Väljer du flera filter sammankopplas de med ett rörsystem som fördelar det inkommande vattnet och leder ut filtratet samt tvättvattnet.

BETONGINSTALLATION
Om du vill ha en anläggning med hög kapacitet byggs de vanligtvis med filtermoduler monterade i betongbassänger. Filtercellerna (som var och en består av flera filtermoduler) innehåller bottenkoner i rostfritt stål eller FRP, interna filterdelar och har en gemensam sandbädd. Din anläggning kan konstrueras för en i stort sett obegränsad filterarea vilket gör att DynaSand kan användas i både små och stora verk med mycket olika kapaciteter.

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon