Lamella LP - Nordic Water

Nordic Water logo
search

Lamella LP

Lamellpaket för optimal sedimentering av avloppsvattenrening

Lamella-lamellseparator utvecklades av Axel Johnsoninstitutet i Sverige under 1970-talet och har blivit världsledande inom lamelltekniken. Lamellseparatorn är utformad för att maximera sedimenteringen på minsta möjliga yta. Lamellas popularitet beror på flera faktorer; en av de viktigaste är den välbeprövade konstruktionen som bidrar till den utmärkta tillförlitlighet och driftsäkerhet som kännetecknar Lamella.

Produktinformation

Arrow Icon

HÖG KAPACITET PÅ EN LITEN BYGGNATIONSYTA
Lamella kan minska ditt platsbehov till så lite som 10 % mot en traditionell sedimenteringsbassäng. Det gör den idealisk för utbyggnad av kapaciteten hos redan existerande vattenreningsanläggningar eller när ytan är dyr eller begränsad.

Lamella-lamellpaket LP
Lamellpaket LP och LPS är konstruerade för att installeras i ståltank eller betongbassäng. De används främst i större kommunala anläggningar men fungerar även utmärkt i mindre anläggningar och i industrier. Paketen ger dig betydande kostnadsbesparingar och passar särskilt väl vid ut- och ombyggnad för att öka kapaciteten i en existerande anläggning. Lamellpaket kombineras med fördel med en Zickert-bottenslamskrapa.

LP – Lamellpaket för avloppsrening
Lamella-lamellpaket är helt nedsänkta lamellskivor med en avdragsränna placerad i mitten. Den mittställda avdragsrännan har v-formade skibord för att samla upp den renade vätskan som sedan avleds via en utloppsränna. Den flexibla LP-modellen byggs enkelt in i de flesta sedimenteringsbassänger och är mycket lämplig för avloppsvattenrening.

FUNKTIONELL KONSTRUKTION
Lamella-lamellseparatorer finns i flera standardstorlekar som alla ger utmärkta separations- och reningsprestanda i en rad olika tillämpningar, som till exempel:

Kommunala vatten- och avloppsreningsverk

 • Förbehandling

 • Tvättvattenbehandling/rening

 • Primär och sekundär sedimentering

 • Slutpolering

 • Slamförtjockning

Industriella tillämpningar

 • Processvatten inom industrin

 • Kemisk industri – rening och förtjockning

 • Pappers- och massaindustri

 • Järn- och stålindustri, reducering av glödskalsrester

 • Metallbearbetning – vid rengöring av metallytor

 • Avloppsvatten med metallhydroxidrester

 • Rening av vatten från filtreringsprocesser

 • Biologisk avloppsvattenrening

 • Recirkulation av vatten i grönsaksindustrin

 • Behandling av skrubbervatten

Nedladdningar

Arrow Icon

Relaterade produkter

Arrow Icon